نمایشگاه هنر ایران

فرم درخواست صدور گواهی حضور در نمایشگاه

شما هنرمند گرامی می توانید پس از ثبت آثار خود در «نمایشگاه هنر ایران» از طریق فرم زیر درخواست صدور گواهی حضور در نمایشگاه هنر ایران را ثبت نمایید.

نکات مهم:

– گواهی مورد درخواست شما، بصورت عکس با کیفیت و قابل چاپ، تنظیم و ارسال دیجیتال می شود یا بسته به انتخاب شما بصورت چاپ شده و در قاب مناسب تقدیم می گردد.

– این گواهی دارای QRcode اختصاصی و ویژه شما هنرمند گرامی در سامانه «نمایشگاه هنر ایران» بوده که به راحتی قابل راستی آزمایی است.

– هولوگرام تخریب شونده به ضریب امنیتی بالا در نسخه های چاپی ارائه می گردد.

– در صورت نیاز به نسخه چاپی و کاغذی می توانید به راحتی گزینه لازم را انتخاب و تکمیل وجه (هزینه چاپ و ارسال) نمایید تا از طریق پست دریافت کنید.

– تاریخ صدور آگهی با تاریخ ثبت نام و فعالیت هنری شما در سامانه متفاوت است و سابقه حضور شما در گواهی صادر از «نمایشگاه هنر ایران» ثبت و لحاظ می گردد.

در صورت دارا بودن سوالات بیشتر از کانال های ارتباطی پیش رو استفاده نمایید.

سوالات متداول در رابطه با صدور گواهی حضور در نمایشگاه

اعتبار و ارزش این گواهی چقدر است؟

به عنوان هنرمند، در هر گالری، نگارخانه یا نمایشگاهی که شرکت نمایید؛ برای حفظ ارزش و اهمیت حضور شما گواهی صادر می گردد.
«نمایشگاه هنر ایران» با درک این مطلب، زیرساخت لازم را برای صدور این گواهی فراهم آورده که می توانید پس از دریافت آن به سایر دستگاه ها ارائه نمایید. استفاده از این گواهی برای هنرمندان؛ جهت ثبت در سابقه و رزومه یا قرارگیری در محل فعالیت هنرمند مورد استفاده قرار می گیرد و از ارزش معنوی منحصربفردی برخوردار است.