طرح یا اثری برای نمایش وجود ندارد!

خرید و فروش صنایع دستی ملیله دوزی

نمایشگاه هنر ایران: ملیله به دوخت هایی اطلاق می شود که از مفتول های طلایی، نقره و آلیاژهای مختلف که به شکل فنری در آمده اند، برای تزئین سطح پارچه استفاده می شود. ملیله بر خلاف نخ های سرمه قابلیت انعطاف ندارد و براثر کشش زیاد از فرم خود خارج می شود.

انواع ملیه از نظر جنس عبارت اند از: ملیله اصل و ملیله بدل، ملیله اصل تشکیل شده است از رشته های بسیار نازک نقره که آن را می تابند تا شبیه به فنر لوله ای بشود و سپس اگر ملیله طلا لازم باشد همین رشته های نازک نقره تابیده شده را آب طلا می دهند تا ملیله طلایی به دست آید و این کار به این دلیل است که طلا به تنهایی حالت خشکی دارد. ملیله بدل که از مفتول های برنجی به ضخامت 15% و 18% میلی متر تهیه می شود و برای تهیه ملیله بدل فلز آن را آب نقره می دهند.

برای آماده کردن پارچه یک قطعه متقال یا کتان به اندازه مخمل یا ترمه ای که می خواهند بر آن ملیله دوزی کنند، می برند و با قلم موی پهن به تمام نقاط آن به طور یک نواخت محلول غلیظی از سریش و آب مالیده، مخمل یا ترمه را روی آن قرار می دهند و با دست چند مرتبه روی آن می کشند تا صاف شود و به پارچه زیرین متقال یا کتان بچسبد.