طرح یا اثری برای نمایش وجود ندارد!

خرید و فروش سنگاب فیروزه کوبی

نمایشگاه هنر ایران: از جمله ی محصولات سنتی صنایع دستی اصفهان سنگاب فیروزه کوب است. محصولات فیروه کوب ، به خاطر نیاز به استقامت بالا ، بر روی ظروف یا زیر ساخت های مسی اجرا می شود .هنر فیروزه کوبی به واسطه ی اصالت هنرمندان ، بر روی ظروفی که شکل و پایه آنها در تاریخ و فرهنگ ایران جای دارد به کارگیری شده است. هنر فیروزه کوبی هنرچینش قطعات کوچک سنگ فیروزه در بستری از دریای مس می باشد. این هنر از زیباترین و با ارزش ترین هنرهای صنایع دستی است که توسط هنرمندان ایران زمین به رشد و توسعه در میان دیگر هنرهای صنایع دستی دست یافته است.

سنگاب در اصل به معنای ظرف سنگی بزرگ است که به شکل چهارگوش یا جام است. سنگاب های بزرگ و سنگی در معماری سنتی، روبروی درب ورودی مساجد قرار می گرفت و نمازگذاران برای وضو گرفتن از آب داخل آن استفاده می کردند.

امروزه در هنر اصیل فیروزه کوبی، سنگاب های فیروزه کوب متشکل از فلز مس و سنگ های فیروزه تولید می شوند.

هنر فیروزه کوبی یک هنر اصیل ایرانی و جزء هنرهای فلزی است. هنر فیروزه کوبی بر ظروف مختلف اجرا می شود.

سنگاب های فیروزه کوب از جمله ظروف تزئینی بسیار لوکس فیروزه کوب هستند که جنبه ی کاربردی ندارند. سنگاب های فیروزه کوب پایه دار هستند.

بدنه اصلی از جنس فلز مس است و سنگ های فیروزه کوب روی آن ها کار شده است.