نمایشگاه هنر ایران

معرفی رشته موسیقی شناسی (آتنوموزیکولوژی) و تعداد واحد آن

نمایشگاه هنر ایران: معرفی رشته موسیقی شناسی (آتنوموزیکولوژی) و تعداد واحد آن موسیقی همواره و از جهات مختلف مورد توجه انسان بوده است. در واقع موسیقی با روح انسان عجین شده و ابزاری آرام بخش برای او به حساب می‌آید، لذا توجه به آن در زندگی بسیار ضروری است. موسیقی شناسی شاخه‌ای ازدانش است که […]