نمایشگاه هنر ایران

معرفی رشته آهنگسازی و دروس آن

نمایشگاه هنر ایران: معرفی رشته آهنگسازی و دروس آن موسیقی زبان مشترک ملت‌ها و هنری است که در تمامی مراسم و آیین­‌های جوامع بشری اعم از مذهبی، جشن و شادمانی، جنگ و ستیز و … همواره در انتقال اندیشه و احساسات انسانی موثر واقع شده است. هدف از این رشته پرورش خلاقیتهای آهنگسازی با بهره […]