نمایشگاه هنر ایران

معرفی رشته تهیه کنندگی و دروس آن

نمایشگاه هنر ایران: معرفی رشته تهیه کنندگی و دروس آن کارشناسی ارشد رشته تهیه کنندگی به منظور پرورش نیروی تفکر خلاق دانشجویان بر اساس آگاهیهای تخصصی، و مهارتهای آن‌ها در زمینه شیوه‌های تهیه و تولید انواع برنامه‌های تلویزیونی در قالبهای برنامه‌های آموزشی، برنامه‌های نمایشی و مستند ایجاد شده است. دانش آموخته رشته تهیه کنندگی باید […]