بازی دهندگی عروسک چیست؟

نمایشگاه هنر ایران: بازی دهندگی عروسک چیست؟ از دیرباز عروسک گردانی در بسیاری از جوامع آسیای جنوب شرقی به عنوان یک شغل فرهنگی شناخته شده است. عروسک گردان نه تنها عروسک را میگرداند بلکه به جای آن نیز صحبت میکند و در بعضی از نمایشهای عروسکی همچون خیمه شب بازی در ایران چندین عروسک را […]

تهیه و بازآفرینی لباس نمایش عروسکی

نمایشگاه هنر ایران: تهیه و بازآفرینی لباس نمایش عروسکی لباس پوششی برای عروسکهای نمایشی است از لباس برای شناسایی موقعیت اجتماعی، فرهنگی و مذهبی یا سیاسی عروسک استفاده میشود. همانند نمایش خیمه شب بازی مبارک که لباسی ساده و قرمز بر تن دارد و نشانه قشر ساده و فعال جامعه است. بنابراین با توجه به […]

ساخت صحنه نمایش عروسکی

نمایشگاه هنر ایران: ساخت صحنه نمایش عروسکی در طراحی صحنه یک نمایش عروسکی اولین هدف، رسیدن به فضای متن است. متن برای نمایش عروسکی و متن برای فیلم، با قصه بسیار متفاوت است. نخست مکان داستان را مورد ارزیابی قرار میدهیم. متن چگونه مکانی است؟ مکان خصوصی است یا عمومی؟ سپس زمان را در نظر […]

ساخت عروسک های نخی و ماپت

نمایشگاه هنر ایران: ساخت عروسک های نخی و ماپت ساخت عروسک های نخی یا ماریونت از گذشته در به وجود آوردن نمایشهای عروسکی در جوامع آسیایی مرسوم بوده است و حتی میتوان از نوعی عروسک نخی در مصر باستان یاد کرد. ولی عروسکی که دارای خصوصیات حرکتی همانند دستکشی است، و میتواند حرف بزند عروسک […]

ساخت عروسک های میله ای

نمایشگاه هنر ایران: ساخت عروسک های میله ای اگر به عروسک های میله ای دقت کنید متوجه میشوید که مشخصه تمام عروسک های میله ای، میله هایی است که به سر و سایر اعضای بدن عروسک متصل است. شاید در نگاه اول متوجه این میله ها نشویم، زیرا بعضی از آنها زیر لباس عروسک پنهان […]

ساخت عروسک های دستکشی

نمایشگاه هنر ایران: ساخت عروسک های دستکشی یکی از علت های شکست در زندگی انسان، به خصوص کودکان و نوجوانان ترس و کمرویی است. ترس باعث میشود افراد اعتماد به نفس شان را از دست داده از مشارکت در کارهای گروهی و نشان دادن ارزش های خود در گروه باز مانده؛ خود را میان دیگران […]

بافت جاجیم شیرکی

نمایشگاه هنر ایران: بافت جاجیم شیرکی طی ادوار مختلف، فنون بافت از مراحل شکل گیری به مراحل تکاملی و شکوفایی رسیده است. در این بین ذوق ورزی بافندگان ابداعاتی را رقم زده، که با تکرار آن ابداعات تدریجاً نشانه هایی از هویت خالقان و پدیدآوران آن فنون ابداعی به عنوان مؤلفه هویتی به منصۀ ظهور […]

بافت جاجیم نقش دار

نمایشگاه هنر ایران: بافت جاجیم نقش دار ابزار و تجهیزات مورد نیاز در بافتن جاجیم های نقشدار از 4کوجی برای جابه جایی تارها استفاده میشود. با بهره گیری از 4کوجی نیازی به هاف نخواهد بود. با سایر تجهیزات مورد نیاز در قسمت سوم آشنا شدید. مشخص کردن ابعاد و طرح و نقش جاجیم نمونه هایی […]

بافت جاجیم ساده

نمایشگاه هنر ایران: بافت جاجیم ساده تعریف جاجیم تار و پود در شکل گیریِ همه دستبافته ها بسیار اهمیت دارد، به طوری که تصور به وجود آمدن یک دستبافته بدون تار یا پود ناممکن به نظر میرسد. از این نظر شاید نتوانیم بگوییم در قالی یا گلیم، تار اهمیت بیشتری دارد یا پود. اما در […]

روش چله کشی و بافت زیلو

نمایشگاه هنر ایران: روش چله کشی و بافت زیلو ابزار و تجهیزات مورد نیاز: ماشین حساب، خطکش فلزی 50سانتیمتری، کبریت، کاغذ شطرنجی 5میلیمتری A4، تراش، پاک کن، مداد سیاه، مداد قرمز و مداد آبی، ترازوی دیجیتالی 5کیلوگرم تعریف زیلو و معرفی اندازه های رایج در زیلوبافی زیلو دستبافته ای است که تار و پودش از […]