نمایشگاه هنر ایران

بافت جاجیم شیرکی

نمایشگاه هنر ایران: بافت جاجیم شیرکی طی ادوار مختلف، فنون بافت از مراحل شکل گیری به مراحل تکاملی و شکوفایی رسیده است. در این بین ذوق ورزی بافندگان ابداعاتی را رقم زده، که با تکرار آن ابداعات تدریجاً نشانه هایی از هویت خالقان و پدیدآوران آن فنون ابداعی به عنوان مؤلفه هویتی به منصۀ ظهور […]

بافت جاجیم نقش دار

نمایشگاه هنر ایران: بافت جاجیم نقش دار ابزار و تجهیزات مورد نیاز در بافتن جاجیم های نقشدار از 4کوجی برای جابه جایی تارها استفاده میشود. با بهره گیری از 4کوجی نیازی به هاف نخواهد بود. با سایر تجهیزات مورد نیاز در قسمت سوم آشنا شدید. مشخص کردن ابعاد و طرح و نقش جاجیم نمونه هایی […]

بافت جاجیم ساده

نمایشگاه هنر ایران: بافت جاجیم ساده تعریف جاجیم تار و پود در شکل گیریِ همه دستبافته ها بسیار اهمیت دارد، به طوری که تصور به وجود آمدن یک دستبافته بدون تار یا پود ناممکن به نظر میرسد. از این نظر شاید نتوانیم بگوییم در قالی یا گلیم، تار اهمیت بیشتری دارد یا پود. اما در […]

روش چله کشی و بافت زیلو

نمایشگاه هنر ایران: روش چله کشی و بافت زیلو ابزار و تجهیزات مورد نیاز: ماشین حساب، خطکش فلزی 50سانتیمتری، کبریت، کاغذ شطرنجی 5میلیمتری A4، تراش، پاک کن، مداد سیاه، مداد قرمز و مداد آبی، ترازوی دیجیتالی 5کیلوگرم تعریف زیلو و معرفی اندازه های رایج در زیلوبافی زیلو دستبافته ای است که تار و پودش از […]

نصب دستگاه جاجیم و زیلوبافى

نمایشگاه هنر ایران: نصب دستگاه جاجیم و زیلوبافى ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای کارگاه جاجیم در کارگاه جاجیم، همچون سایر کارگاه های تولید دستبافته ها، تجهیزاتی مورد نیاز است تا بتوان با استفاده از آنها کارگاهی مناسب برای تولید جاجیم فراهم کرد. اهمّ تجهیزات مورد نیاز از این قرار است: خط کش فلزی بزرگ […]

نکات کلی درمورد تولید فرش

نمایشگاه هنر ایران: نکات کلی درمورد تولید فرش مبانی رنگ از ترکیب کردن سه رنگ اصلی زرد، قرمز و آبی خاکستری بسیار تیره ای حاصل میشود. به این نوع ترکیب رنگ، ترکیب کاهشی گفته میشود. ـ از مخلوط کردن دو رنگ اصلی یک رنگ درجه دوم ساخته میشود. ـ از مخلوط کردن یک رنگ اصلی […]

توسعه پایدار در فرش

نمایشگاه هنر ایران: توسعه پایدار در فرش بر اساس آمار در سال 74بیشترین سهم صادرات در ایران مربوط به فرش بوده است. گرچه این آمار امروزه کاهش چشمگیری داشته اما از ارزش و جایگاه فرش ایرانی کاسته نشده است. برای شناخت بیشتر جایگاه فرش ایران همچنین میتوان گفت که در اکثر موزه های معروف دنیا […]

مواد، عناصر، تجهیزات و فرایند تولید فرش

نمایشگاه هنر ایران: مواد، عناصر، تجهیزات و فرایند تولید فرش شناخت مواد مصرفی از مواد اولیه و اصلی فرش میتوان به پنبه، ابریشم و پشم اشاره کرد که هریک دارای ویژگی ها و خصوصیت های خاصی میباشد. پنبه: یک الیاف کاملا گیاهی و سلولزی است. نشانه های مرغوبیت پنبه بستگی فراوان دارد به رنگ ، […]

مفاهیم پایه فرش

نمایشگاه هنر ایران: مفاهیم پایه فرش فرش ایران در گذر زمان نه تنها جلوه ای بزرگ از هنر و صنعت این سرزمین بلکه هویت و نشانی از زندگی و فرهنگ مردم نیز بوده است. تمام نقوش و طرح های به کار رفته در فرش همواره بیانگر باور، نماد، سنت و یا فرهنگ مردم این سرزمین […]

تاریخچه و پیشینه فرش

نمایشگاه هنر ایران: تاریخچه و پیشینه فرش فرش ایران دارای تاریخی بسیار طولانی است، در ایران از دیرباز بافتن انواع فرش متداول بوده و انگیزه ای اجدادی داشته است. نوشته مورخان، جهان گردان و همچنین آثار مکشوفه از گذشتگان گویای آن است که فرش بافی به صورت هنری دستی، مردمی، روستایی و عشایری در ایران […]