نمایشگاه هنر ایران

معرفی رشته مجسمه‌سازی و دروس آن

نمایشگاه هنر ایران: معرفی رشته مجسمه‌سازی و دروس آن زمان زیادی از درگیری‌های لفظی و بحث‌های مفصّل در خصوص حلال یا حرام بودن مجسمه‌سازی می‌گذرد. با همه آنچه اتفاق افتاده رونق این رشته از نو پایه ریزی شده و با استفاده از مجسمه و تغییر در جهت استفاده از این هنر، در راه رشد و […]