نمایشگاه هنر ایران

مواد، عناصر، تجهیزات و فرایند تولید فرش

نمایشگاه هنر ایران: مواد، عناصر، تجهیزات و فرایند تولید فرش شناخت مواد مصرفی از مواد اولیه و اصلی فرش میتوان به پنبه، ابریشم و پشم اشاره کرد که هریک دارای ویژگی ها و خصوصیت های خاصی میباشد. پنبه: یک الیاف کاملا گیاهی و سلولزی است. نشانه های مرغوبیت پنبه بستگی فراوان دارد به رنگ ، […]