نمایشگاه هنر ایران

معرفی رشته هنرهای سنتی و دروس آن

نمایشگاه هنر ایران: معرفی رشته هنرهای سنتی و دروس آن مقدمه دوره (کاردانی هنرهای سنتی ) یکی از دوره‌های آموزش عالی است. هدف این دوره تربیت افرادی است که بتوانند با تعهد و کارآئی مطلوب به انجام پژوهش‌های لازم درباره (اساطیر و هنرهای سنتی ) در ابعاد گوناگون آن به عنوان محلی شایسته از میراث […]

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان از نقاشان معاصر ایران

نمایشگاه هنر ایران: منیر شاهرودی فرمانفرمائیان از نقاشان معاصر ایران منیر شاهرودی فرمانفرمائیان متولد ۱۳۰۱ در قزوین، نقاش و جمع‌آوری‌کننده هنر مردمی است. او بدون شک هندسه‌گراترین هنرمند عصر حاضر ایران است که مجموعه آثارش در بیش از نیم قرن، پیوسته میان اشکال منظم و ریتمیک هنرهای سنتی و رویکردهای انتزاعی مدرنیستی سیر کرده‌است. نمایشگاه […]