• افزودن به علاقه‌مندی 107 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 108 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 105 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 114 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 87 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 83 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 108 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 70 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 115 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 109 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 67 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 90 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 77 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 69 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 77 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 68 بازدید
 • معرفی بهترین سازمان، انجمن، شرکت و گروه ها

  نمایشگاه هنر ایران: يك سازمان براي اداره‌ي خود نياز به امور استخدامي و قوانين خاص سازماني و تشكيلاتي طبق قوانين سازمان‌ها با ضوابط مربوطه‌ي خاص سازماني با شرايط استخدامي و حقوقي اداره مي‌شود، كه تمام دستورات از طريق مديريت و معاونين و زير دستان اجرا و صادر مي‌شود، امّا در انجمن همه‌ي امور به صورت پيشنهادي و با اصول سنت‌ها اجرا مي‌شوند، در اصول قوانين اگر كسي آن را انجام ندهد تنبيه و جريمه خواهد شد، امّا در اصول سنت‌ها اجباري در رعايت آن نيست، امّا توصيه مي‌شود كه با آن امور خود را انجام دهيم و انجام دادن آن بهتر از انجام ندادن آن است، در انجمن دستورات از پايين يعني تازه واردان به خدمت‌گزاران داده مي‌شود كه شرايط ايمني را براي آن‌ها رعايت كنند.