نمایشگاه هنر ایران

بایگانی‌های سازمان، انجمن، شرکت و گروه ها - نمایشگاه هنر ایران

 • افزودن به علاقه‌مندی 40 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 39 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 45 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 38 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 34 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 30 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 45 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 33 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 46 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 47 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 23 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 39 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 30 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 33 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 32 بازدید
 • سازمان، انجمن، شرکت و گروه ها

  معرفی بهترین سازمان، انجمن، شرکت و گروه ها

  نمایشگاه هنر ایران: يك سازمان براي اداره‌ي خود نياز به امور استخدامي و قوانين خاص سازماني و تشكيلاتي طبق قوانين سازمان‌ها با ضوابط مربوطه‌ي خاص سازماني با شرايط استخدامي و حقوقي اداره مي‌شود، كه تمام دستورات از طريق مديريت و معاونين و زير دستان اجرا و صادر مي‌شود، امّا در انجمن همه‌ي امور به صورت پيشنهادي و با اصول سنت‌ها اجرا مي‌شوند، در اصول قوانين اگر كسي آن را انجام ندهد تنبيه و جريمه خواهد شد، امّا در اصول سنت‌ها اجباري در رعايت آن نيست، امّا توصيه مي‌شود كه با آن امور خود را انجام دهيم و انجام دادن آن بهتر از انجام ندادن آن است، در انجمن دستورات از پايين يعني تازه واردان به خدمت‌گزاران داده مي‌شود كه شرايط ايمني را براي آن‌ها رعايت كنند.