• افزودن به علاقه‌مندی 131 بازدید

  تقدیر نامه

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 67 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 227 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 212 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 146 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 217 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 151 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 159 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 154 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 112 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 183 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 193 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 129 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 172 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 138 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 148 بازدید
 • معرفی بهترین سازمان، انجمن، شرکت و گروه ها

  نمایشگاه هنر ایران: يك سازمان براي اداره‌ي خود نياز به امور استخدامي و قوانين خاص سازماني و تشكيلاتي طبق قوانين سازمان‌ها با ضوابط مربوطه‌ي خاص سازماني با شرايط استخدامي و حقوقي اداره مي‌شود، كه تمام دستورات از طريق مديريت و معاونين و زير دستان اجرا و صادر مي‌شود، امّا در انجمن همه‌ي امور به صورت پيشنهادي و با اصول سنت‌ها اجرا مي‌شوند، در اصول قوانين اگر كسي آن را انجام ندهد تنبيه و جريمه خواهد شد، امّا در اصول سنت‌ها اجباري در رعايت آن نيست، امّا توصيه مي‌شود كه با آن امور خود را انجام دهيم و انجام دادن آن بهتر از انجام ندادن آن است، در انجمن دستورات از پايين يعني تازه واردان به خدمت‌گزاران داده مي‌شود كه شرايط ايمني را براي آن‌ها رعايت كنند.