• افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  خانه هانیه جان

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  نقاشی مزرعه کودکانه

  7 ماه قبل
 • هنر از بدو کودکی با بازیگوشی زیادی همراه است. با نقاشی کودکان؛ دنیایشان را دوباره از نو ترسیم می کنند. آنها چیزی که هست را با چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد ترکیب می‌کنند و رخدادها را به گونه‌‌ای در نقاشی جلوه می‌دهند که هرگز نمی توان از بیانشان استنباط کرد. از همین رو، آنها اصول نوآوری و تحول را به گونه‌ای متجسم می‌شوند که در پس هر خلاقیت، استعدادی شگرف را نهفته دارند. کودکان در نقاشی می توانند حس نفس یا خود درونی برای اولین بار ترسیم کنند. این خود با تخیلی که از جهان بیرون سرچشمه گرفته، زنده است و از عمق ناخودآگاه کودک نشات می‌گیرد. «نمایشگاه هنر ایران» تلاش می کند این تخیل کودک را به عنوان منبع الهام خلاقانه توسط نقاشی در مراحل بعدی زندگی به یک هنرمند، نویسنده، دانشمند و دیگر کسانی که روزها و شب‌های خود را پر از زندگی عمیق درونی می‌یابند، تبدیل نماید.