طرح یا اثری برای نمایش وجود ندارد!

با تکنیک کولاژ، کلاژ (تکه چسبانی) عکس و متریال های مختلفى از قبیل مقوا، بریده روزنامه، پارچه، عکس، اشیاء و غیره روى سطح بوم یا هر زمینه ی دیگر چسبانده مى‌شود تا در نهایت به یک اثر هنری خاص تبدیل شوند.