طرح یا اثری برای نمایش وجود ندارد!

خرید و فروش صنایع دستی شماره دوزی

نمایشگاه هنر ایران: شماره دوزی نوعی دوخت با نخ است که به صورت شمارش شده شکل میگیرد و دوخت در شماره دوزی به صورت X است که در یک طرح کاشی کاری شده و شطرنج مانند برای ایجاد یک تصویر انجام می شود. بخیه نخ ها را بر روی یک تکه پارچه در هر جهت شمارش می کنند تا بخیه ها از نظر اندازه و ظاهر یکنواخت باشند. به این شکل از دوخت متقاطع ، دوخت شماره دوزی گفته می شود. شماره دوزی اغلب بر روی پارچه ای که به راحتی قابل شمارش است به نام پارچه آیدا اجرا می شود که بافت آن یک شبکه مربع ماننده بوده و به وضوح میتوان تارو پود پارچه ها را تشخیص داد. گاهی اوقات دوخت متقاطع بر روی طرح های چاپ شده روی پارچه انجام می شود. دوخت را به سادگی از طریق تور شماره دوزی روی الگوی چاپ شده و حتی پارچه های ساده می دوزند.

برای شماره دوزی روی مانتو و لباس از تورهای شماره دوزی استفاده می شود. بدین صورت که تور را در محلی که میخواهند شماره دوزی را انجام دهند با کوک های کوچک متصل میکنند، سپس بعد از دوخت شماره دوزی، تار و پود تور را به راحتی از روی پارچه و از لابلای دوخت جدا می کنند. پارچه های شماره دوزی هنگام بریدن تمایل به پارگی دارند. قبل از شروع دوختن ، ایده خوبی است که لبه ها را بچسبانید ، مخصوصاً اگر در حال دوختن یک پروژه بزرگ هستید که به کار زیادی نیاز دارد.