• افزودن به علاقه‌مندی 3 بازدید 37,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 8 بازدید 37,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 21 بازدید 38,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 22 بازدید 37,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 36 بازدید 20,000 تومان

  سربرگ لایه باز

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 27 بازدید 37,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 29 بازدید 39,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 28 بازدید 38,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 23 بازدید 35,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 38 بازدید 30,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 61 بازدید 38,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 45 بازدید 35,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 29 بازدید 35,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 152 بازدید 25,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 149 بازدید 30,000 تومان
 • خرید و فروش آثار طراحی سربرگ نامه

  نمایشگاه هنر ایران: وقتی وارد یک کادر اداری میژشوید سربرگ ها جزو اولین ضروریاتی در اداره است که به نظرتان مشهود می‌آید. سربرگ یکی از اجزای ست اداری می‌باشد که با پیشرفت علم گرافیک کاربرد روز افزونی پیدا کردهاست. سربرگ ها کاغذ هایی هستندکه معمول در ادارات و سازمان ها با ساز A5 و A4 چاپ می‌شوند.

  البته در مواردی در سایز های کوچک تر نیز دیده می‌شوند. کاربرد سربرگ ها برای نوشتن نامه ها و یادداشت های اداری و رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرند و در واقع از اصلی ترین عناصر نوشت افزار اداری هستند.

  این برگه ها را برای نوشتن نامه از طرف اداره یا سازمان به افراد حقیقی و یا حقوقی استفاده می‌کنند. سربرگ نشان دهنده هویت شرکت یا سازمانیاست ککه نام از آن ارسال می‌شود و سربرگ از ضروریات هر شرکتیا سازمانی می‌باشد.

  نمونه آثار طراحی سربرگ نامه و اوراق داری در این بخش قابل نمایش است.