• افزودن به علاقه‌مندیتماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 13,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 5,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 10,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 15,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 8,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 8,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 4,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندیتماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 900,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 488,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 488,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 788,000 تومان
 • فروش انواع محصولات صنایع دستی معرق کاشی

  نمایشگاه هنر ایران: معرق کاشی عبارت است از قطعه های تراشیده شده کاشی که نقوش مختلف را از رنگ های متفاوت تراشیده، در کنار یکدیگر قرار داده، به شکل قطعاتی بزرگ درآورده و روی سطح نصب می شود تا زینت بخش بنا گردد.

  کاشی معرق تکنیک بسیار وقت گیری است، با این وجود، از آنجایی که تکنیک اصیلی بوده و صنعتگران شایسته و حرفه ای را می طلبد، درست تا سده نوزدهم / سیزدهم در آسیای میانه و ایران از آن استفاده می شد. حتی امروزه در ایران، آسیای میانه و افغانستان صنعتگران استفاده از این تکنیک را برای نصب دوباره کاشی ها در محل اولیه بر روی بناهای تاریخی ادامه می دهند.در دوران معاصر توسط استاد حسین کاشی تراش اصفهانی دوباره احیا شد و به چرخه ی حیات بازگشت و شاگردان او در جهت توسعه ی این هنر کوشش بسیار کردند.

  چگونگی پیدایش کاشی معرق کاری شده مراحلی دارد،که از تزیین دو رنگ شروع شده و به تدریج به کاشی چند رنگ در ترکیب با آجر می انجامد و رفته رفته منجر به معرق کاری می گردد. چگونگی ظهور کاشی در تزیین معماری ایرانی اسلامی و قدمت آن به دوران قبل از اسلام می رسد که اولین نمونه های کاشی را در تزیینات کاخهای هخامنشی و آشور می بینیم.