نمایشگاه هنر ایران

تاریخ هنر ایران / سرزمین پارس

نمایشگاه هنر ایران: شاید بتوان گفت ایران یا سرزمین پارس، تنها سرزمین متنوع و فوقالعادهای از نظر جغرافیایی، سیاسی، قومیتها و نژادشناسی در سطح جهان باشد.

این سرزمین را بخشهای متفاوتی ازجمله ناحیه مرکزی فالت دربرگرفته که در میان دریای خزر در شمال و خلیج فارس و دریای آزاد در جنوب است.

همچنین بخشهای مرکزی و شرقی فالت را نمکزار بزرگی فرا گرفته است که شاملٔ بزرگی بوده که امروزه خشک شده است. ناحیه غربی فالت ایران را دشت لوت و دشت کویر میشود.

این ناحیه در گذشته دریاچه مناطق کوهستانی،دشتهای جلگهای و رودخانه ای تشکیل میدهد که از رشته کوه زاگرس سرچشمه گرفته است.

در شمال، سلسله جبال البرز با قله رفیع دماوند از دیگر بخشها جداشده است. در شمال شرقی رشته کوههای خراسان در امتداد سلسله جبال البرز وجود دارد و مانعی طبیعی را میان فالت ایران و آسیای مرکزی ایجاد کرده است.

در فالت ایران گونه های طبیعی بسیاری با تغییرات آب و هوایی و اقلیمی وجود دارد. وجود مناطق جلگهای، مناطق جنگلی پراکنده و متراکم، مناطق کویری و بیابانی و مراکز نیمهخشک و … شرایط آب و هوایی چهار فصل را شاخص کرده است.

همچنین وجود انواع قومها و نژادهای پراکنده باعث ایجاد زمینههای فرهنگی و هنری و گونههای زبانی و لهجهای را سبب شده است.

این تنوع جغرافیایی، قومی، فرهنگی و … عامل اصلی گوناگونی و پدید آمدن مراکز متفاوت در جغرافیای فالت ایران است که هر منطقه براساس نوع زندگی و شرایط محیطی، آثاری پدید آورده است.

این آثار شکوهمند و فاخر در طی روزگاران متفاوت به همت هنرمندانی گمنام پدید آمده است.

 

 

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

88 + = 94