• افزودن به علاقه‌مندی
  • آثار زیبا و هنرمندان نوجوانان در قالب کاردستی های زیبا و هنرمندانه را در این بخش می توانید ببینید. آینده سازان هنر ایران زمین، این نوجوانان برومند کشورمان هستند که آینده هنر ما را در دستانشان دارند. «نمایشگاه هنر ایران» خواستگاه حضور و ثبت آثار این هنرمندان با شور و اشتیاق کشورمان است.