• افزودن به علاقه‌مندی
  • افزودن به علاقه‌مندی
  • کودکان در هنر و کار دستی نیاز به استفاده از دست ها به طور هماهنگ دارند و این امر ذهن کودک را به خوب پرورش می دهد. نقطه کشیدن روی کاغذ و قیچی کردن روی خط باعث افزایش دقت او خواهد شد. همینطور سایر هنرهای کاردستی کودک که باعث می شود که از این کار لذت نیز ببرند. کاردستی، کودک را هرچه سریع تر در فعالیت هایی مثل بستن بند کفش ، لباس پوشیدن و استفاده از لوزام هنری آماده می کند. «نمایشگاه هنر ایران» خواستگاه آثار زیبای نقاشی کودکان دلبند شما است.