• قاب دیجیتال عکس یا کادر گرافیکی متن فضایی محبوس است که می توانید در داخل آن عکس یا متن مورد نظر خود را قرار دهید. در گروه قاب های گرافیکی عکس و کادر های متن دیجیتال تقدیم شما می شود و هدف از استفاده این قابها علاوه بر زیبایی از عکس سبب زیبایی و جلوه دادن عکس و متن است.