• افزودن به علاقه‌مندی 7 بازدید 25,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 9 بازدید 25,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 6 بازدید 25,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 7 بازدید 25,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 7 بازدید 25,000 تومان
 • خرید و فروش آثار عکاسی خبری یا فتوژورنالیسم

  نمایشگاه هنر  ایران: عکاسی خبری یا فتوژورنالیسم ثبت وقایع به صورت مستند گونه و بدون داستان پردازی و اغراق است. همان‌گونه که از اسم آن برمی‌آید این عکس ها تکیه بر ارائه اطلاعات و اخبار روز دارند. عکس های خبری گاها به صورت تک عکس یا به صورت مجموعه‌ای از چندین عکس ارائه می‌شوند. فتوژورنالیسیت، در واقع یک گزارشگر یا مفسر اخبار است که وقایع را با دوربین خود به صورتی هنری به ثبت و انتشار می‌رساند.

  عکاسی خبری، استفاده از عکس در ارتباط با گزارش اخبار در رسانه مانند روزنامه های چاپی، مجلات، اخبار تلویزیونی و گزارش های اینترنتی میباشد. ترکیب عکس ها در گزارش های خبری بسیار فراگیر است، بطوریکه یک داستان بدون عکس برای مخاطبان معاصر ناقص است، مثل این است که فقط نصف داستان به انها گفته شود. مخاطبان نیز بسته به عکاسان خبری دارند که برای انها عکسهایی را فراهم کنند که انها را قادر به احساس نزدیکی با وقایع دور از دسترس کنند و در مورد اون وقایع، آموزش نیز ببینند.

  علاوه بر دقت، عکاس خبری باید مراقب باشد تا بخش های مهمی از رویدادها که عکسبرداری میشود را از قلم نیندازد. عکسی از یک آشوبگر که پنجره ی مغازه ای را میشکند در ظاهر تنها یک جرم انفرادیست، در صورتیکه اگر عکاس خبری انرا در قالب یک رویداد اجتماعی بزرگتر نشان دهد، مفهوم کارش فراتر از یک عمل فردیست.