• افزودن به علاقه‌مندی 15 بازدید 20,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 15 بازدید 15,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 50 بازدید 25,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 58 بازدید 25,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 39 بازدید 25,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 24 بازدید 25,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 62 بازدید 25,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 27 بازدید 25,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 34 بازدید 25,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 42 بازدید 25,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 51 بازدید 25,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 25 بازدید 25,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 23 بازدید 25,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 38 بازدید 25,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 29 بازدید 25,000 تومان
 • موکاپ / پیکرنما

  نمایشگاه هنر ایران: مثل تمام صنف‌هایی که اصطلاح های فنی مختص به خود را دارند، موکاپ هم اصطلاحی است در صنف گرافیست‌ها.

  گرافیست‌ها به فایل‌های گرافیکی خود برای پیش‌نمایش طرح‌های اولیه قبل از اجرایی نهایی این اصطلاح را به کار می‌برند.

  فرمت PSD دارد تا گرافیست برای اعمال تغییرات به مشکل بر نخورد و به راحتی بتواند روی جزئیات تمرکز کند.

  از پیکر نما نه تنها برای کار‌های گرافیکی‌تان، بلکه در تمام جنبه‌های مرتبط با تصمیم‌گیری می‌توانید استفاده کنید.

  موکاپ است که توانایی تصمیم بهتر را برای شما فراهم می‌کند.