خرید و فروش محصولات صنایع دستی هنر پرشنگ

نمایشگاه هنر ایران: از مضاهر فرهنگی و هنری صنایع‌ دستی و بومی را می‌توان نام برد و با توجه به اینکه هر فرآورده دستی بازگوکننده خصوصیات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی کشور محل تولید آن است، عامل مهمی در شناساندن فرهنگ و تمدن ان کشور محسوب می‌شود و دلیل مهمی برای جلب و جذب گردشگران قلمداد می‌شود.

در بیشتر کشورها در کنار مراکز تولید عمده محصولات دستی، امکانات گردشگری فراهم ‌شده تا جهانگردان ضمن اقامت در این‌گونه مراکز از نزدیک با چگونگی تولید مصنوعات دست ‌ساخته آشنا شوند، به‌ این ‌ترتیب ملاحظه می‌‌شود که صنایع‌ دستی و صنعت گردشگری بر یکدیگر اثر متقابل داشته و می‌توانند زمینه رشد و توسعه یکدیگر را فراهم کنند.

ایران اسلامی به عنوان مهد صنایع و آثار دستی مختلف از فرش، گلیم، گبه گرفته تا آثار سفالی، نقاشی و غیره محسوب می‌شود، در این میان نیز هنرمندان جوانان و فعال امروزی نیز با تلفیق هنرهای سنتی و جدید و همچنین روزآمد کردن آثار سنتی درصدد خلق آثار جدید هستند که از میان این آثار می‌توان به هنر جدید و زیبای "پرشنگ" اشاره کرد، هنری بومی، با اسم و اصالتی کُردی که معنای درخشش و تلألو را با خود یدک می‌کشد و به واقع بهترین نام برای این فعالیت هنری زیبا می‌باشد.