طرح یا اثری برای نمایش وجود ندارد!

فروش انواع جغجغه و فرفره

نمایشگاه هنر ایران: جغجغه‌ها تقریباً همیشه وجود داشته‌اند و تمام کودکان تماشای این سازها یا وسیله‌های بازی کوبه‌ای را دوست دارند. اما به خاطر داشته باشید که هر کودکی با آهنگ و سرعت متفاوتی رشد می‌کند، بنابراین اگر کودک شما در این هفته هنوز برای این فعالیت‌ و بازی کاملاً آماده نیست، نگران نشوید و چند روز بعد دوباره امتحان کنید.

بازی با جغجغه از سن نوزادی تا سه ماهگی کودک شما مناسب است. مهارت‌هایی که در این بازی رشد می‌یابد، قدرت شنیداری و شنوایی کودک است. جغجغه یکی از هدیه‌هایی است که تازه‌والدین زیاد دریافت می‌کنند. جغجغه‌ها انواع مختلفی دارد و برای بازی با نوزاد بسیار مناسب است. اما شما می‌توانید به جای جغجغه از هر وسیلهٔ صداساز دیگری هم مثل یک دسته‌کلید بهره برای بازی با نوزادتان استفاده کنید.