خرید و فروش آثار طراحی پاکت نامه

نمایشگاه هنر ایران: یکی از اجزای ست های اداری پاکت نامه می باشد. پاکت نامه از ملزومات مکاتبات اداری می باشد که لازم است طبق استانداردهای موجود طراحی گردد.

نکته ای که در طراحی پاکت نامه باید مدنظر داشت این است که باید وحدت و یکپارچگی اجزای ست اداری حفظ شود و از آرم ، فونت واطلاعات یکسانی استفاده شود. یکی از انواع پاکت نامه ، پاکت نامه ملخی است که برای نامه های اداری و مرسلات از آن استفاده می شود. محتوایی که درون آن قرار می گیرد دوتا میخورد. طول آن یک سوم کاغذA4 است و عرض آن همان عرض کاغذ A4 می باشد. گرمی که در این نوع از پاکت نامه استفاده می شود سلیقه گی و وابسته به نیاز شرکت می باشد. نوع دیگر مدل A4 یا A5 است که مناسب برای نامه ها و قراردادهایی است که نمیخواهیم تا بخورند.گرم آنها بهتراست بالای 100 باشد. در پاکت نامه ها قسمتی که چسب میخورد بهتر است بدون رنگ باشد چراکه ترکیب رنگ با چسب از ماندگاری چسب می کاهد و از اینکه به خوبی روی کاغذ بنشیند جلوگیری می کند.

آثار طراحی پاکت نامه توسط طراحان محترم در این قسمت قرار می گیرد.