نمایشگاه هنر ایران

معرفی رشته تصویرسازی و دانشگاه های آن

نمایشگاه هنر ایران: معرفی رشته تصویرسازی و دانشگاه های آن گرافیک هنری است که توانسته بسیاری از هنرها را به خدمت گرفته و اصلی‌ترین وظیفۀ خود را که انتقال پیام است به انجام رساند و در تمامی ابعاد زندگی از طریق ارائۀ تصویر با مخاطبان خود صحبت کند.ارتباطات تصویری با پیشرفت و توسعۀ تکنولوژی از […]

تعاریف کوتاه از شاخه های مختلف تصویرسازی و تصویر سازان

نمایشگاه هنر ایران: تعاریف کوتاه از شاخه های مختلف تصویرسازی و تصویر سازان تصویرسازان کتاب ها ( که عناوین و موضوعات را به شکل طرح روی جلد و یا مضامین داستانی را در کتاب های داستانی به تصویر می کشند.) تصویرسازان نشریات (که معمولا در روزنامه ها و مجلات به عنوان کاریکاتوریست های اجتماعی ، […]