نمایشگاه هنر ایران

معرفی رشته تصویرسازی و دانشگاه های آن

نمایشگاه هنر ایران: معرفی رشته تصویرسازی و دانشگاه های آن گرافیک هنری است که توانسته بسیاری از هنرها را به خدمت گرفته و اصلی‌ترین وظیفۀ خود را که انتقال پیام است به انجام رساند و در تمامی ابعاد زندگی از طریق ارائۀ تصویر با مخاطبان خود صحبت کند.ارتباطات تصویری با پیشرفت و توسعۀ تکنولوژی از […]

معرفی رشته موسیقی شناسی (آتنوموزیکولوژی) و تعداد واحد آن

نمایشگاه هنر ایران: معرفی رشته موسیقی شناسی (آتنوموزیکولوژی) و تعداد واحد آن موسیقی همواره و از جهات مختلف مورد توجه انسان بوده است. در واقع موسیقی با روح انسان عجین شده و ابزاری آرام بخش برای او به حساب می‌آید، لذا توجه به آن در زندگی بسیار ضروری است. موسیقی شناسی شاخه‌ای ازدانش است که […]

معرفی رشته هنر اسلامی و تعداد واحد آن

نمایشگاه هنر ایران: معرفی رشته هنر اسلامی و تعداد واحد آن هنر اسلامی یا هنرهای مسلمانان به بخشی از هنر اطلاق می‌شود که در جامعه مسلمانان (و نه لزوماً توسط مسلمانان) رواج داشته است. هرچند ممکن است این هنرها در مواردی با تعالیم و شریعت اسلام انطباق نداشته باشد، ولی تاثیر فرهنگ اسلامی و منطقه‌ای […]

معرفی رشته مطالعات معماری ایران و تعداد واحد آن

نمایشگاه هنر ایران: معرفی رشته مطالعات معماری ایران و تعداد واحد آن کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران به بازنگری و تعمق در پیشینه تاریخی معماری و شهر و شهر نشینی ایران وبسط و گسترش دانش موجود در این زمینه می‌پردازد. از آنجا که بررسی ” فضای زیست ایرانی ” محدود به سکونتگاهها و بناها نیست، […]

معرفی رشته عکاسی و تعداد واحد آن

نمایشگاه هنر ایران: معرفی رشته عکاسی و تعداد واحد آن معرفی رشته : عکاسی به فرایند ثبت تصاویر به‌وسیله دریافت و ثبت نور بر روی یک سطح حساس به نور، مانند نگاتیو (فیلم) یا سنسور الکترونیکی، گفته می‌شود. الگوهای نوری بازتابیده شده یا ساطع شده از اشیا بر روی سطح حساس به نور (هالوژن نقره […]

معرفی رشته معماری داخلی و تعداد واحد آن

نمایشگاه هنر ایران: معرفی رشته معماری داخلی و تعداد واحد آن رشته کارشناسی ارشد معماری داخلی به بهینه سازی فضاهای داخلی ساختمان‌ها به منظور انجام فعالیت‌های روزانه (زندگی – کار ) می‌پردازد. معماری داخلی ” آفرینش فضا ” است این رشته از سویی همانند معماری یا ساختمان و اجزای آن سروکار داردو از سویی دیگر […]

معرفی رشته معماری منظر و تعداد واحد آن

نمایشگاه هنر ایران: معرفی رشته معماری منظر و تعداد واحد آن در تعریف این رشته اختلاف نظرهایی وجود دارد اما آنچه به صورت کلی می‌توان گفت این است که معماری منظر شاخه‌ای از معماری است که با درک 3 محور جایگاه محیط زیست و طبیعت، رابطه آن با انسان و توجه به زیبایی شناختی هنری، […]

معرفی رشته مهندسی معماری و دانشگاه های آن

نمایشگاه هنر ایران: معرفی رشته مهندسی معماری و دانشگاه های آن معماری در سطح اعلای آن، عملی خلاقانه است که هدفش شکل دادن به فضای زیست انسان به منظور پاسخگویی به نیازهای عاطفی و روحی و روانی اوست. این رشته دارای 2 جنبه هنری و فنی است و البته جنبه هنری آن از اهمیت بیشتری […]

معرفی رشته مدیریت پروژه و ساخت و تعداد واحد آن

نمایشگاه هنر ایران: معرفی رشته مدیریت پروژه و ساخت و تعداد واحد آن مدیریت پروژه بکار گیری دانش، مهارتها و تکنیکهای لازم در مدیریت اجرای فعالیتها، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه است. مدیریت پروژه در اجرای این مهم از دو بازوی قدرتمند برنامه ریزی و کنترل پروژه بهره می‌گیرد. در […]

معرفی رشته معماری اسلامی و تعداد واحد آن

نمایشگاه هنر ایران: معرفی رشته معماری اسلامی و تعداد واحد آن هدف رشته معماری اسلامی تربیت افرادی است که با توجه به رعایت و حفظ مسایل زیبایی شناسی معماری و توجه به مسایل مربوط به کاربری و آسایش انسانی و اقلیمی و صوتی،… در طراحی بنا و معماری و شهرسازی به مسایل و دیدگاه‌های اسلامی […]