نمایشگاه هنر ایران

معرفی طرح

پروژه «ملی اشتغال حامی» در قالب «مگا پروژه توسعه رسته صنایع‌دستی» با رویکرد اشتغال در فاز اول از ایجاد اشتغال برای دو هزار نفر حمایت می‌کند. در ادامه آثار هنرمندانی که از این طرح شرکت نموده اند؛ قابل مشاهده است.

 این طرح در تلاش است تا در استان خراسان رضوی برای ۶۰۰ نفر، در خراسان جنوبی برای ۳۰۰ نفر، در خراسان شمالی برای ۴۰۰ نفر، در ایلام برای ۵۰۰ نفر و در سیستان و بلوچستان برای ۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند.

معرفی محصولات استان های طرح «اشتغال حامی»

نمایش آثار بیشتر در طرح حامی...
5/5 - (1 امتیاز)